Általános Részvételi Szabályzat

(hatályos: 2023. január 24. napjától visszavonásig)

 

Amelyet – továbbiakban: „Szabályzat” – a

Vuelta Sportszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév:

Vuelta Kft.

Cégjegyzékszáma:

Cg.01-09-688696

Székhelye:

1104 Budapest, Bodza utca 31. a. ép.

Adószáma:

12487224-2-42

Közösségi adószáma:

HU12487224.

Statisztikai számjel:

12487224-9319-113-01.

Pénzforgalmi adatok:

Bankszámlaszám (HUF): (MKB Bank) 10300002-20114253-00003285

SWIFT (BIC) kód: MKKB HU HB

IBAN: HU47 1030 0002 2011 4253 0000 3285

Telefonszám

+36-1 / 273-18-61

Mobil:

+36-30-858-9727

E-mail cím

nevezes@vuelta.hu

info@vuelta.hu

Képviseli:

Eisenkrammer Károly Róbert ügyvezető

, mint szolgáltató (továbbiakban: „Szervező”) által a https://nevezes.vuelta.hu/ internetes oldalon (a továbbiakban: „Honlap”) keresztül a Szervező által szervezett sportesemény(ek)re-, sportrendezvény(ek)re nevezőkre, a Honlapon keresztül értékesített jegyek, termékek és szolgáltatások vásárlóira (együtt a továbbiakban: „Résztvevő” vagy „Résztvevők”) érvényes általános szerződési feltételeiként (továbbiakban: „ÁSZF”) fogadott el a fentiek szerinti napon, és visszavonásig kötelezőként alkalmazza a Honlapon keresztül létrejött jogviszonyok körében.

 

Jelen ÁSZF a Szervező a Honlapon keresztül a Résztvevő által megvásárolható jegy és szolgáltatás vásárlási feltételeit tartalmazza.  A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A Szervező és a Résztvevő közötti szerződés(ek) nyelve magyar és a szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szervező nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, és nem megtekinthető, ide nem értve a megrendelések adatait. Szervező semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

A Szolgáltatás tárgya

1.         Szervező kerékpáros szabadidős sportesemények, sportrendezvények szervezéssel foglalkozik; amelynek keretében lehetőséget biztosít az általa szervezett szabadidős eseményeken, túrákon, versenyek (együtt a továbbiakban: „Esemény” vagy „Események”) való személyes részvételre, nevezésre és az Eseménnyel kapcsolatos kiegészítő szolgáltatások, termékek megrendelésére, -vásárlására.

 

Honlap használatának általános szabályai

2.         A Honlap tartalmának minden része elérhető bármely Résztvevő számára regisztráció nélkül is.

3.         Eseményre nevezés, illetve vásárlás regisztráció nélkül (vendég felhasználóként), illetve a regisztrációhoz kötött egyéni felhasználói fiókkal is lehetséges.

4.         Regisztrációhoz a Honlap jobbfelső sarkában található „Regisztráció” menüpontra kell kattintania, majd meg kell adni a kért adatokat. A regisztráció végén el kell fogadni az Adatkezelési tájékoztatót is. A regisztrációt a Vásárló a „Regisztráció” gomb megnyomásával tudja véglegesíteni. Ezt követően a Vásárló által megadott e-mail címre a Szervező visszaigazolást küld. A regisztráció még nem keletkeztet fizetési kötelezettséget.

5.         Amennyiben adott Eseményhez külön nevezési feltételeket is meghatározott Szervező, azok elfogadása is kötelező; és a külön nevezési feltételek és az ÁSZF együtt alkotja a felek között létrejövő szerződést. A regisztráció elküldésével és/vagy a rajtszám átvételével a Résztvevő kijelenti, hogy a Szervező által szervezett Esemény kiírását mindenben megismerte, az abban foglalt szabályokat tudomásul vette és magára kötelezőnek ismeri el.

6.         18 évnél fiatalabbak csak szülői (sportegyesület tagjaként edzői, oktatási intézmény diákjaként pedagógusi) engedéllyel nevezhetnek, regisztrálhatnak és / vagy vehetik át a rajtszámot, melyről szülői felelősségvállalási nyilatkozatot mutatnak be. A nevezés elküldésével a Résztvevő, illetve annak képviselője (szülő, pedagógus, edző) elismeri, hogy a nyilatkozat kötelező jellegét tudomásul vette, elfogadta; valamint kijelenti, hogy a Szervező által szervezett Esemény kiírását mindenben megismerte, az abban foglalt szabályokat tudomásul vette és kötelezőnek ismeri el.

7.         A Szervező a hiányosan megadott nevezési adatokból, valamint a rajtszámok, vagy az időmérő chip nem, vagy nem megfelelő módon történő viseléséből eredő problémákért nem felel.

8.         Szervező az előnevezéseket akkor tekinti elfogadottnak, amikor a nevezési díjat Résztvevő a megadott előnevezési határidőig megfizette.       

 

Fizetési feltételek

9.         A Honlapon feltüntetett árak, nevezési díjak a rendelés és nevezés időpontjában érvényes árak, amelyek a Honlapon az adott Eseményhez tartozó aloldalon kerülnek feltűntetésre. A Honlapon feltüntetett árak a bruttó árak, az értékesítés után ÁFA felszámítására nem kerül sor.

10.       A nevezési díjak, termékdíjak befizethetők bankkártyával a SimplePay segítségével; banki átutalással a Vuelta Kft. MKB 10300002-20114253-00003285 számlaszámra (MKB Bank , SWIFT: MKKBHUHB, IBAN: HU47 1030 0002 2011 4253 0000 3285), valamint postai készpénzküldési rózsaszín csekkel a Vuelta Sportiroda 1103 Budapest, Hangár utca 10. szám alatti címére küldve.

11.       A nevezési díjak befizetési határideje az online nevezéstől számított hét (7) naptári nap, de legkésőbb az online nevezés lezárásának ideje. A nevezés a befizetéssel válik érvényessé. A fizetési határidő elmulasztása a nevezés visszavonásának minősül.

 

Termékszállítási feltételek

12.       A Honlapon külön megvásárolható, illetve a nevezés keretében megrendelhető termékek, illetve az egyes Események rajtcsomagjainak szállítási módjai az alábbiak:

·                Személyes átvétel az Eseményen: ingyenes

A rajtcsomagot/rajtszámot az Esemény helyszínén az előzetesen megadott időpontban, a nevezési sátorban lehet átvenni az érvényes rajtszám bemondásával.

13.       Különféle termékek esetében különböző szállítási mód lehet, azonban fizetéskor maximum egyféle szállítási módot ajánl a Szervező rendszere.

14.       Egy adott Eseményhez tartozó rendelés esetében a különböző termékekhez tartozó szállítási módok közül csak egy választható ki a Honlap által felajánlott lehetőségek közül.

 

Nevezés az Eseményre

15.       Az „Események” menüpontot kiválasztva megjelennek listaszerűen az Események, melyeket a szűrő segítségével szűkíteni lehet.

16.       A kiválasztott Esemény nevére kattintva az adott Esemény saját aloldala jelenik meg táv szerinti bontásban, a rajttal, az Esemény kezdési időpontjával és további egyedi részvételi feltételeivel együtt. Az Esemény aloldalán a „Nevezés” cím alatt rögzített linken keresztül kezdhető meg a nevezési folyamatot, ahol a Résztvevő a Honlapon kért adatainak megadása, regisztrált Résztvevő esetében bejelentkezés szükséges.

17.       A szükséges személyes adatok megadását, a Szervező Adatvédelmi szabályzatának és a jelen ÁSZF-nek az elfogadását követően a „Tovább” gombra kattintással érhető el a számlázási adatokat, fizetési módot rögzítő felület; ahol egyúttal megjelennek a rendelési tételek, azok egységára, valamint az összesített rendelési összeg.

18.       A kiválasztott fizetési módtól függően a nevezési folyamat azonnali fizetéssel lezárható, vagy a nevezési díj fizetéstől való függőben tartást eredményezve rögzíthető.

19.       Szervező a nevezés sikerességéről az ezt követő felületen és e-mailben is értesíti a Résztvevőt.

 

További részvételi feltételek, házirend az Eseményen

20.       Amennyiben az adott Eseményre a Szervező nem határoz meg külön feltételeket, az Eseményekre az alábbi házirend érvényes.

21.       Az Eseményekre az útvonal sajátosságai, illetve a fokozott balesetveszély miatt kiskorú Résztvevők kizárólag nagykorú, cselekvőképességében részlegesen sem korlátozott felnőtt kísérő felügyelete alatt vehetnek részt.

22.       Résztvevő köteles a rendezvényközpontban kapott rajtszámot teljes méretében (levágás, behajtás nélkül) az alábbi módon rögzíteni:

·                Országúti kerékpárversenyen a sportoló derekán, a jobb oldalon, két rajtszám esetén, a baloldalon is, a ruházatra biztosító tűvel rögzítve.

·                Mountain bike versenyen kábelkötegelővel vagy más rögzítővel a kormányra, szemből olvashatóan. Két rajtszám esetén a második szám a sportoló derekára kerül, középre, vagy a jobb oldalára a ruházatra, biztosító tűvel rögzítve.

·                Egyéb kerékpáros túrán kábelkötegelővel vagy más rögzítővel a kormányra, szemből olvashatóan.

·                A rajtszámnak az esemény teljes időtartama alatt láthatónak kell lennie, azt letakarni, elforgatni nem lehet.

23.       Az Esemény teljesítésének feladásáról a Résztvevő köteles a Szervezőt vagy annak megbízottjait (zsűri, pályabírók) tájékoztatni, és a rajtszámot levenni.

24.       Esemény jellegétől függően, a rajtcsomag részét képezheti Résztvevő mozgását közvetítő chip. A Résztvevő köteles a versenyközpontban kapott chipet az adott Esemény kiírásának megfelelően a megadott helyen, a verseny alatt viselni. Résztvevő köteles a chipet az Esemény befutóját követően a Szervező részére átadni; baleset, nem várt esemény vagy a verseny feladása esetén a chipet a Szervező részére köteles nyolc (8) napon belül visszajuttatni.

25.       A Résztvevő a kijelölt útvonalon köteles haladni. Amint a Résztvevő elhagyja a kijelölt útvonalat, résztvevői státuszát elveszti. Amennyiben ezt nem szándékosan tette és az Esemény meghirdetett ideje alatt visszatér a kijelölt útvonalra, úgy, hogy a teljes távot teljesíti, a résztvevői státusza feléled. Résztvevő köteles az ellenőrző pontokon áthaladni.

26.       Szervező rendezvényein a Résztvevő köteles a hatályos közlekedési szabályokat betartani (KRESZ), különös tekintettel az alábbiakra:

·                Jobbra-tartási kötelezettség

·                Elsőbbségadási kötelezettség

·                Sebességhatárok betartása:

o    lakott területen kívül, fejvédőt viselő kerékpáros legnagyobb megengedett sebessége 50 km/h

o    lakott területen belül, illetve lakott területen kívül kerékpárral, ha a kerékpárt hajtó kerékpáros fejvédő sisakot nem visel, a kerékpáros legnagyobb megengedett sebessége 40 km/h

o    kerékpárúton a kerékpáros legnagyobb megengedett sebessége 30 km/h

o    gyalog- és kerékpárúton a kerékpáros legnagyobb megengedett sebessége 20 km/h

o    gyalogosok által használt területeken (például, strandok, rajt és célterületek, rendezvény helyszínek, járdák, vagy bármilyen okból gyalogosokkal zsúfolt területeken) a kerékpáros legnagyobb megengedett sebessége 10 km/h

A Résztvevő a vasúti átjárókban, a forgalmat irányító személyzet utasításait betartja. Piros jelzés esetén az áthaladás tilos és életveszélyes, az ezt megszegő Résztvevők azonnal kizárhatók.

27.       Az Események részleges útvonal biztosítással, a közúti forgalom fenntartása mellett zajlanak. A Résztvevő köteles a rendőrség és a Szervező, illetve a képviseletükben eljáró személyek utasításait betartani.

28.       A Szervező nem vállal felelősséget azon következményekért, melyek abból erednek, ha a Résztvevő figyelmen kívül hagyja az adott ponton érvényben lévő közúti közlekedési szabályokat, a szervezők, vagy a forgalomirányító rendőr jelzéseit.

29.       A nevezés elküldésével és/vagy a rajtszám átvételével a Résztvevő kijelenti, hogy az Eseményre edzéssekkel készült, a táv teljesítésére alkalmas egészségügyi állapotban van, szív- és érrendszeri megbetegedésben nem szenved. Akik nem rendelkeznek sportolói versenyengedéllyel, a Szolgáltat fokozottan ajánlja, hogy az Esemény előtt sportorvossal vizsgáltassák meg, hogy egészségi állapotuk megfelel-e egy kerékpáros Eseményen való részvételhez.

30.       Az Eseményen a Résztvevő saját felelősségére vehet részt. Az Eseménnyel összefüggő bármilyen egészségügyi károsodásért, illetve balesetért, anyagi kárért, következménykárért vagy bármilyen más sérelemért a Szervező nem vállal felelősséget; a szándékos károkozás esetét leszámítva a Szervező kártérítési kötelezettsége, -felelőssége kizárt.

31.       A Szervező által szervezett Eseményen Résztvevő köteles fejvédőt használni. A Résztvevő - saját és mások testi épségének védelme érdekében – indulás előtt köteles ellenőrizni, hogy kerékpárja, sportfelszerelése alkalmas-e az adott táv teljesítésére. A Szervező jogosult arra, hogy a nem megfelelő felszereléssel indulókat bármely időpontban kizárja az Eseményből.

32.       A Szervező által szervezett Eseményen a Résztvevő nem vehet részt elektromos rásegítésű kerékpárral (pedelec, e-bike), valamint könyöklővel, balesetveszélyesen felszerelt kormányszarvval, alkatrésszel ellátott kormányú kerékpárral.

33.       A nevezés elküldésével és/vagy a rajtszám átvételével Résztvevő hozzájárul, hogy róla az Eseményen – beleértve a kapcsolódó programokat, nyereményjátékokat, sorsolásokat is – hang, film-, és képanyagok készüljenek, és azokat a Szervező és/vagy rá tekintettel, engedélyével harmadik személy(ek) dokumentációs, valamint promóciós célokra – időben és térben korlátlanul – felhasználni jogosult. A Résztvevő hozzájárul ahhoz is, hogy a nevét, egyesületét, csapatát, születési évét, lakóhelyként megadott települést Szervező az eredménylistában, és / vagy az Esemény beszámolójában, nevezési listán, sajtóanyagokban megjelenítse. A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy előbbi jogok ellenértékére tekintettel kerültek rögzítésre a részvételi díjak; melyek elfogadásával a Résztvevő tudomásul veszi, hogy további ellentételezésnek nem igényelhető a Szervezővel szemben.

 

Résztvevő felelőssége

34.       Résztvevő köteles a szolgáltatások átvételére és a nevezési/szolgáltatási díj megfizetésére.

35.       A Résztvevő által harmadik személynek okozott kárért a Résztvevő közvetlenül felelősséggel tartozik.

36.       A Résztvevő köteles betartani az Esemény házirendjét.

37.       A Résztvevő a szolgáltatás megvásárlásával kijelenti és elfogadja, hogy az Eseményen saját felelősségére vesz részt. A nevezéssel elismeri, hogy fizikailag és egészségügyileg jó állapotban van. Állapotát rendszeresen ellenőrizteti orvossal és az eseményre felkészülten, egészségesen áll rajthoz. Betegen, lázasan, éhgyomorral, hányás vagy hasmenés esetén nem vesz részt az Eseményeken.

38.       A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szervezőt nem terheli felelősség a Résztvevő rossz állapotából, nem megfelelő felkészültségből, rejtett betegségekből adódó sérülésekért, egészségügyi problémákért. Ha mégis bármilyen károsodás éri az Eseményen - ilyennek tekinthető például a sérülés vagy a Verseny feladásának kényszere -, vagy az Eseményen való részvétele meghiúsul, akkor a Szervező felé semmilyen kárigénnyel, követeléssel nem él. Résztvevő engedélyezi, hogy szükség esetén sportorvosi vizsgálatnak vessék alá és elfogadja az Esemény orvosainak utasításait.

 

Nevezési díj visszafizetése és átnevezés

39.       Az elállási jog nem gyakorolható a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben; így többek között a lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki (45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdés l) pont). Rendezvényeink az előbbiek szerinti esetcsoportba tartozik, ezért jogszabály szerint Résztvevő nem jogosult nevezésétől elállni, nevezési díját visszaigényelni. Ugyanakkor Szervező fenntartja jogát arra, hogy a fogyasztó számára kedvezőbb, a jogszabályoktól eltérő feltételek alapján lehetőséget biztosítson a befizetett nevezés felmondására, elállás gyakorlására, nevezési díj visszatérítésére.

40.       A Szervező egyes Eseményeinek aktuális átnevezési és nevezés átadási szabályairól a Szervező az adott Esemény aloldalán/honlapján ad tájékoztatást. Egyéb esetekben a következő szabályok alkalmazandók:

·                Az adott eseményre történő online nevezés lezárásáig, de legkésőbb a rendezvény időpontját megelőző 2 hétig, e-mailben, személyesen vagy levélben történő lemondás esetén, kérésre a Szervező a már elküldött nevezési díjat 1500 Ft kezelési költség levonása után visszafizeti. A kezelési költség levonása után a befizetett nevezési díj egy későbbi a Szervező által szervezett esemény nevezési díjába is beszámítható.

·                Az adott eseményre történő online nevezés lezárásáig, de legkésőbb a rendezvény időpontját megelőző 2 hétig, e-mailben, személyesen vagy levélben kért módosítást (távváltoztatás, más nevezőre való átruházás) Szervező 1500 Ft kezelési költségért vezeti át.

·                A Szervező nevezési díjat az online nevezés lezárulását követően, vagy utólagosan nem fizet vissza, illetve későbbi a Szervező által szervezett esemény nevezési díjába nem beszámítható. Utólagos lemondásnak minősül az esemény napján vagy az esemény napját megelőző munkaszüneti napon, napokon érkező lemondás is.

 

Sorsolási szabályzat

41.       Egyes eseményeken a regisztrált Résztvevők között a Szervez ajándékokat sorsol ki.

42.       A sorsolás helyét és időpontját az adott Esemény kiírása tartalmazza.

43.       A nyertesnek jelen kell lennie a sorsolás helyszínén és személyesen kell átvennie a nyereményét. Amennyiben a sorsolást követő egy (1) percen belül a kisorsolt nem jelentkezik, úgy új sorsolás(oka)t tartanak addig, amíg nem lesz meg a nyertes a helyszínen.

44.       A sorsoláson nem vehet részt az Esemény Szervezője, valamint Szponzorai, Támogatói, ezek munkatársai és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.

 

Járványügyi rendelkezések

45.       Az Eseményen való részvétel a mindenkori járványügyi előírások betartása mellett lehetséges (Oltási Igazolvány bemutatása, PCR-teszt, és a közterületi maszkviselés stb.).

46.       Esetenként két oltás igazolásával lehet csak részt venni, ha ez rendeletileg előírt (és ha a második oltás óta eltelt legalább két hét).

47.       Lehetséges, hogy a Résztvevőnek az induláshoz nyilatkoznia kell arról, hogy „COVID-tünetmentes” (nincs hőemelkedés, láz, köhögés, szaglásvesztés, ízlelés elvesztése, köhögés, torokfájás) és nem kontakt személy, továbbá nem áll járványügyi intézkedés alatt (karantén).

48.        Amennyiben a járványhelyzet miatt szükségessé válik az esemény elhalasztása vagy törlése, az érvényes (befizetett) nevezésekkel kapcsolatos lehetőségekről, teendőkről az esemény honlapján és Facebook oldalán adunk tájékoztatást.

 

Adatvédelem

49.       Résztvevő a nevezés és regisztráció elküldésével és/vagy a rajtszám átvételével kifejezetten hozzájárul, ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező Vuelta Kft. (1104 Budapest, Bodza utca 31/a.) és az általa megbízott adatfeldolgozók az események lebonyolítása, és a Résztvevők tájékoztatása céljából kezeljék. Egyben hozzájárul ahhoz, hogy neve, születési éve és a lakóhelyének megfelelő település neve felkerül a nevezési listára, a várólistára, valamint az eredménylistára.

50.       A Résztvevő adatainak kezelésére vonatkozó részletes rendelkezéseket és a Honlapon (https://nevezes.vuelta.hu/szervezo/1/adatvedelmi) elérhető adatvédelmi szabályzat tartalmazza.

51.       A Szervező a Résztvevő rendelkezésre bocsátott adatait a mindenkor hatályos – európai uniós, így különösen AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR) és a magyar – jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezeli.

52.       A Résztvevő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul adatainak az ÁSZF-ben és adatvédelmi szabályzatban meghatározottak szerinti kezeléséhez.

 

 Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

53.       A Résztvevő a Szervező tevékenységével összefüggő panaszát írásban vagy szóban a Szervező Honlapján megjelölt (https://vuelta.hu/kapcsolat) elérhetőségein keresztül adhatja elő.

54.       Amennyiben a Résztvevő panaszát szóban terjeszti elő, úgy arról a Szervező jegyzőkönyvet vesz fel és annak egy másolati példányát személyesen átadja a Résztvevőnek vagy, telefonon előterjesztett panasz esetén, a panaszra kialakított válasz megküldésével egyidejűleg adja át a Résztvevőnek.

55.       A panaszról felvett jegyzőkönyv az alábbiakat tartalmazza:

a)         Résztvevő neve, lakcíme,

b)         a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

c)          a Résztvevő panaszának részletes leírása, az általa bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

d)         a Szervező nyilatkozata a Résztvevő panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

e)         a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Résztvevő aláírása,

f)          a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

g)          telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

56.       A Szervező telefonon folytatott beszélgetést rögzíti, melynek célja, hogy a Szervező fogyasztói jogvita esetén hitelt érdemlően rekonstruálni tudja az eseményeket. Abban az esetben, ha a Résztvevő durván beszél, obszcén kifejezéseket használ, sértegeti az ügyfélszolgálati munkatársat vagy a Szervezőt, a Szervező jogosult a hívás megszakítására, és kezdeményezheti a Résztvevő polgári jogi, vagy akár büntetőjogi felelőségre vonását is.

57.       A Szervező a panaszra vonatkozó érdemi válaszát a Résztvevőnek harminc (30) napon belül e-mailen vagy írásban, postai úton, tértivevényes levélben megküldi. A panaszt elutasító álláspontját a Szervező indokolni köteles.

58.       A Szervező a panaszt vagy az arról felvett jegyzőkönyvet és az érdemi válasz másolati példányát öt (5) évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni

59.       Fogyasztói jogvita esetén a Résztvevő a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez fordulhat. A békéltető testületek székhelyét, telefonos elérhetőségét, internetes elérhetőségét és levelezési címét megtalálja a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek honlapon.

60.       A panasz elutasítása esetén a Szervező köteles a Résztvevőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

Szerzői jogok

61.       A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és szolgáltatási elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak.

62.       A Szervező a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, megvalósítást).

63.       A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása a Szervező előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett csak.

64.       A Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Résztvevőnek a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

65.       A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szervező előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szervező által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szervező adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

 

Vegyes rendelkezések

66.       A Résztvevő köteles különösen ügyelni a természet rendjére és tisztaságára. A frissítőpontokon kívül történő szemetelés az Eseményből való azonnali kizárást vonja magával.

67.       A Szervező versenyein helyezést elért versenyző Résztvevők díjukat kizárólag az eredményhirdetésen személyesen vehetik át. A díjak utólagos átvételére nincs mód.

68.       Viharos időjárás esetén a Szervező az Eseményt bármikor ideiglenesen vagy véglegesen felfüggesztheti, majd újraindíthatja. Felfüggesztett Verseny esetén nem jelöl ki pótidőpontot.

69.       Viharos időjárás esetén, amennyiben az Eseményt véglegesen fel kell függeszteni, abban az esetben a Résztvevő nem jogosult a nevezési díj visszaigénylésére.

70.       A Szervező fenntartja a jogot, hogy az Esemény kiírásokat az Eseményt megelőzően (szükség esetén közvetlenül az indulás előtt) módosítsa. Az esetleges módosításokról a Szervező az adott Esemény hivatalos aloldalán/honlapján és a helyszínen ad tájékoztatást.

71.       Szervező verseny-Eseményein vitás esetekben óvás benyújtására van lehetőség. Az óvást legkésőbb az adott versenyszám eredményhirdetése előtt 15 perccel, írásban kell benyújtani a Versenyigazgatóhoz, 10 000 Forint óvási díjjal együtt. A felmerült észrevételeket a Szervező kivizsgálja és az érintetteknek szóban és/vagy írásban válaszol. Jogosnak ítélt óvás esetén az óvási díj visszafizetésre kerül. Az elutasított óvások díját Szervező a Magyar Vöröskereszt (1051 Budapest, Arany J. u. 31.) részére fizeti be.

72.       Szervező versenyein az itt nem szabályozott kérdésekben a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI; Székhely: Allée Ferdi Kübler 12, 1860 Aigle, Svájc; Tel. +41 24 468 58 11 E-mail: contact@uci.ch; Web: https://www.uci.org/ ; ), valamint a Magyar Kerékpáros Szövetség (Székhelye: 1146 Budapest, Szabó József utca 3.; Iroda: 1011 Budapest, Fő utca 19. 4. emelet 2/A. ajtó; E-mail: info@bringasport.hu; Web: https://bringasport.hu/ ) szabályzatai érvényesek.

73.       A Résztvevő az Ötpróba azonosítószámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a megadott azonosítót, résztvevő nevét, illetve az általa teljesített távot a Szervező és az Ötpróba Magyarország (Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft.; Székhely: 1106 Budapest, Maglódi út 12/b.; Tel: 06-1/260-0107; E-mail: segitseg@otprobaparizsba.hu; Web: https://otprobaparizsba.hu/ ) között létrejött együttműködési megállapodásnak megfelelően rendelkezésre bocsájtja az Ötpróba-pontok jóváírása céljából.

74.       A jelen ÁSZF visszavonásig érvényes. A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit a Résztvevők előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A Szervező a jelen ÁSZF megsértésének megállapítása esetén ezen okból a Résztvevőt az Eseményből (túrából, versenyből, sorsolásból) kizárhatja.

75.       A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései, a sportról szóló 2004. évi I. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény, valamint vonatkozó magyar jogszabályok – kolléziós rendelkezések kizárásával – az irányadók, érvényesek.

76.       A Szervező jogosult a jelen ÁSZF szerinti valamennyi jogosultságát vagy annak meghatározott részét (részeit) vagy az egyes Események külön meghatározott feltételei szerinti egyes jogokat vagy kötelezettségeket a Résztvevő előzetes értesítése mellett harmadik személy részére átruházni. A Résztvevő az átruházáshoz az ÁSZF elfogadásával visszavonhatatlanul hozzájárul. Előbbiek körében a Szervező már most tájékoztatja a Résztvevőket, hogy egyes Események esetében a Szervező mellett vagy helyett a VUELTA Sportegyesület (Rövid név: Vuelta SE.; Hosszú név: Vuelta Sportegyesület (Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság út 6.; Levelezési cím: 1103 Budapest, Hangár utca 10. Bírósági bejegyző végzés: Pk.60.136/2002; Társadalmi szervezet nyilvántartási száma: 3318; Adószám: 18694923-2-13; Bankszámlaszám: (MKB Bank) 10300002-20147291-00003285; SWIFT (BIC) kód: MKKB HU HB; IBAN: HU77 1030 0002 2014 7291 0000 3285) és/vagy Kőbányai Torna Club Sportegyesület (Hosszú név: Kőbányai Torna Club Sportegyesület; Székhely: 1103 Budapest, Hangár utca 10.; Levelezési cím: 1103 Budapest, Hangár utca 10.; Bírósági bejegyző végzés: Pk.60.082/2010; Társadalami szervezet nyilvántartási száma: 13845; Adószám: 18028173-2-42; Bankszámlaszám: (MKB Bank) 10300002-10512520-49020012; IBAN: HU95 1030 0002 1051 2520 4902 0012; SWIFT (BIC) kód: MKKB HU HB) és/vagy Bringakultúra Egyesület (Rövid név: Bringakultúra Egyesület; Székhely: 1104 Budapest, Alkér utca 56.; Levelezési cím: 1103 Budapest, Hangár utca 10.; Bírósági bejegyző végzés: Tpk.60.166/2014/6; Társadalmi szervezet nyilvántartási száma: 4559; Adószám: 18729379-2-42; Bankszámlaszám: 10300002-10659961-49020011; IBAN: HU69 1030 0002 1065 9961 4902 0011; SWIFT (BIC) kód: MKKB HU HB) látja/ák el a főszervezői feladatokat, -kötelezettségeket, gyakorolja/ák a szervezői jogokat. Mindezekre tekintettel a jelen ÁSZF a jelölt szervezetek szervezésében megvalósuló Eseményekre is megfelelően érvényes.

77.       Jelen ÁSZF-el kapcsolatos további vitás kérdés rendezését a Felek kötelesek békés úton megkísérelni. A békés úton nem rendezhető vitás kérdéseket Felek a mindenkor hatályos Polgári Perrendtartás szerint hatáskörrel rendelkező, illetékes bíróság előtt rendezhetik.